::Instytut Historii   ::UŁ   ::PTH   ::USOS

HOME

PRACOWNIA

J. CHAŃKO

K. MUCHA

M. IWAŃSKA

T. PIETRAS

A. BIAŁEK

PUBLIKACJE

DYDAKTYKA

MATERIAŁY

OGŁOSZENIA

GALERIA

KONTAKT

LINKI


Uniwersytet ŁódzkiNajważniejsze książki pracowników
Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ

J. Chańko, Gazeta "Rozwój" (1897-1915). Studium źródłoznawcze, Łódź 1982, ss. 129.

J. Chańko, Stary cmentarz w Skierniewicach, Warszawa-Łódź 1990, ss. 122.

Historia. Teksty źródłowe do ustnego egzaminu maturalnego, oprac. T. Bednarowicz, J. Chańko, D. Meissner, J. Wawrzkiewicz, pod red. J. Chańko, Warszawa 1997, ss. 111.

Nowa Matura z historii. Tematy egzaminów pisemnych, ogólne kryteria oceniania, uwagi merytoryczne i metodyczne,, oprac. T. Bednarowicz, J. Chańko, D. Meissner, J. Wawrzkiewicz, pod red J. Chańko, Łódź 1998, ss. 203.
spis treści cz.1 oraz cz.2

Zgierz w dobie odzyskania niepodległości. Materiały sesji popularnonaukowej z okazji 80. rocznicy odzyskania niepodległości - 11 listopada 1988 r., pod red. J. Chańko, Zgierz 1998, ss. 32.
spis treści

Z dziejów NSZZ "Solidarność" w Regionie Ziemi Łódzkiej. Materiały sesji popularnonaukowej. Łódź, 29 września 2000 r., pod red. J. Chańko, Łódź 2001, ss. 173.
spis treści

J. Chańko, Z. Onufrzak, Z dziejów konspiracji młodzieżowych w Łodzi 1948-1953, Łódź 2005, ss. 363.

Razem na tej ziemi. Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych województwa łódzkiego, pod red. J. Chańko, Łódź 2007, ss. 158.
spis treści

A. Popławska, Sprawdziany wiedzy i umiejętności z historii dla pierwszej klasy gimnazjum, Łódź 2000, ss. 64.

A. Popławska, Sprawdziany wiedzy i umiejętności z historii dla drugiej klasy gimnazjum, Łódź 2001, ss. 72.

A. Popławska, Sprawdziany wiedzy i umiejętności z historii dla trzeciej klasy gimnazjum, Łódź 2002, ss. 80.

Zacznij od dziś. Egzamin po gimnazjum. Przedmioty humanistyczne, Warszawa 2003, WSiP, ss. 47.

W. Iwańska, Prasa pozytywistów warszawskich wobec Żydów i kwestii żydowskiej, Łódź 2006, ss. 234.

K. Mucha, Obóz narodowy w Łódzkiem w latach 1926-1939, Łódź 2009, ss. 561.

T. Pietras, "Krwawy wilk z pastorałem". Biskup krakowski Jan zwany Muskatą, Warszawa 2001, ss. 260.

T. Pietras, Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce, Łódź 2014, ss. 321.
Wykazy publikacji pracowników
Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ

bibliografia autorska
pracowników

format PDF

dr Jan Chańko -

zobacz

dr Krzysztof Mucha -

zobacz

dr Tomasz Pietras -

zobacz

mgr Alina Popławska -

zobaczszablony stron: www.atcsites.com