::Instytut Historii   ::UŁ   ::PTH   ::USOS

HOME

PRACOWNIA

J. CHAŃKO

K. MUCHA

M. IWAŃSKA

T. PIETRAS

PUBLIKACJE

DYDAKTYKA

MATERIAŁY

OGŁOSZENIA

GALERIA

KONTAKT

LINKI


Uniwersytet Łódzki
Instytut Historii UŁ dawniej i dziś

Rys historyczny
Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ

Historia tej komórki Instytutu Historii UŁ nie została jeszcze w pełni opracowana. Dlatego zamieszczamy fragmenty opracowań z lat 1987-1998. Dotyczą one powstania Pracowni, jej działalności oraz badań nad dydaktyką historii prowadzonych w Instytucie Historii UŁ w latach 1948-1988. Teksty uzupełniające zostały opracowane przez dra Krzysztofa Muchę ( zobacz )
Poczet kierowników
Pracowni Metodyki Nauczania Historii oraz Pracowni Dydaktyki Historii UŁ

kierownik Pracowni

daty

biogram

dr Wanda Zwolska

1971 - 1980

zobacz

dr Eleonora Trzcińska

1980 - 2003

zobacz

dr Jan Chańko

2003 - 2016

zobacz

dr Krzysztof Mucha

od 1.10.2016

zobacz


Prace magisterskie powstałe w Pracowni

spisy prac magisterskich
- promotorzy

format
PDF

dr Wanda Zwolska

zobacz

dr Jan Chańko *

zobacz


* prace magisterskie, których promotorem był dr Jan Chańko powstały w ramach seminarium z nauk pomocniczych historii, prowadzonego w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UŁ.szablony stron: www.atcsites.com