::Instytut Historii   ::UŁ   ::PTH   ::USOS

HOME

PRACOWNIA

J. CHAŃKO

K. MUCHA

M. IWAŃSKA

T. PIETRAS

A. BIAŁEK

PUBLIKACJE

DYDAKTYKA

MATERIAŁY

OGŁOSZENIA

GALERIA

KONTAKT

LINKI


Uniwersytet Łódzki




dr Tomasz Pietras

dr Tomasz Pietras

Historyk i specjalista TI

     Urodził się 22 listopada 1974 roku w Zgierzu. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył w Aleksandrowie Łódzkim a nastepnie studiował historię na Uniwersytecie Łódzkim (1993–1998). Pracę magisterską napisał na seminarium z historii Polski średniowiecznej, pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Szymczaka. Była to biografia kontrowersyjnego biskupa krakowskiego z przełomu XIII i XIV wieku – Jana Muskaty, którego współcześni nazywali, nie bez racji, krwawym wilkiem”. Została ona nagrodzona w prestiżowych konkursach im. prof. Stanisława Herbsta i prof. Aleksandra Gieysztora a w 2001 roku – wydana drukiem przez warszawskie Wydawnictwo Naukowe Semper pt. „Krwawy wilk z pastorałem”. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą. T. Pietras po studiach pracował w Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, Oddziale Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi  jako nauczyciel - bibliotekarz (1998–2000). Od listopada 2000 roku został zatrudniony na Uniwersytecie Łódzkim jako asystent (2000–2007) a nastepnie adiunkt (2007–2016).
     W 2007 roku obronił doktorat poświęcony genealogii średniowiecznego rodu rycerskiego Sulimów w Łęczyckiem, Wielkopolsce i na Kujawach, napisany pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Szymczakowej w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UŁ. W 2014 r. ukazała się drukiem jego monografia pt. Oporowscy herbu Sulima, Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce, uhonorowana nagrodą im. Adama Heymowskiego. Aktualnie w opracowaniu jest jeszcze jedna książka poświęcona genealogii drobnej szlachty łęczyckiej herbu Sulima w średniowieczu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nauk pomocniczych historii (genealogia, heraldyka). Opublikował szereg artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych heraldyce, genealogii oraz historii Regionu Łódzkiego w periodykach lokalnych i ogólnopolskich (np. w „Roczniku Łódzkim”, „Mówią wieki”, „Wędrowniku”, „Aleksandrów wczoraj i dziś”). Obecnie prowadzi badania poświęcone dziejom polskiej heraldyki państwowej w XIX i XX wieku. Jest uczestnikiem programu badawczego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, kierowanego przez dr hab. Marka Adamczewskiego, prof. UŁ.
     Dr Tomasz Pietras jest autorem projektu typograficznego i składu komputerowego wielu książek i periodyków naukowych (w tym kilkutomowych monografii Kutna i Sieradza) oraz twórcą i administratorem kilku witryn internetowych związanych z łódzkim środowiskiem historycznym, m.in. autorskiej strony edukacyjnej pt. Warsztat historyka (http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl). Interesuje się typografią i grafiką komputerową oraz zastosowaniem technologii informacyjnych w edukacji. W 2015 roku ukończył studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej pt. Grafika komputerowa i techniki multimedialne. Pracą dyplomową była bogato ilustrowana publikacja książkowa o charakterze edukacyjnym i powiązana z nią strona internetowa poświęcona dziejom polskiego herbu państwowego Orzeł Biały (http://orzelbialy.edu.pl). Od 2016 roku T. Pietras pracuje ponadto w Pracowni Komputerowej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na stanowisku technika – specjalisty TI, z obowiązkami operatora DTP (Desktop Publishing).
     Dr Tomasz Pietras od lat angażuje się w działalność społeczną. Jest członkiem zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (PTH) i sekretarzem redakcji Rocznika Łódzkiego”, członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PTH, członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (PTHer), członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego (TPA) i sekretarzem redakcji periodyku Aleksandrów wczoraj i dziś” oraz opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ (SKNH).
     Dr Tomasz Pietras prowadził przez lata zajęcia dydaktyczne dla studentów historii i kilku kierunków pokrewnych m.in. z przedmiotów: wstęp do badań historycznych, nauki pomocnicze historii, warsztat historyka, geografia historyczna, neografia niemiecka (gotycka), technologie informacyjne, multimedia w dydaktyce historii... Wykładał także na studiach podyplomowych historii. Od 1 kwietnia 2016 roku został zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ.

Wykaz publikacji dra Tomasza Pietrasa


Strona internetowa Warsztat historyka

Strona Wirtualne Muzeum Orła Białego

Strona Aleksandrów Łódzki sprzed lat

e-mail: tomhislodz@gmail.com


szablony stron: www.atcsites.com