::Instytut Historii   ::UŁ   ::PTH   ::USOS

HOME

PRACOWNIA

J. CHAŃKO

K. MUCHA

M. IWAŃSKA

T. PIETRAS

A. BIAŁEK

PUBLIKACJE

DYDAKTYKA

MATERIAŁY

OGŁOSZENIA

GALERIA

KONTAKT

LINKI


Uniwersytet Łódzki
dr Marzena Iwańska

dr Marzena Iwańska

Historyk i psycholog

      Studia historyczne ukończyła w roku 1995 pisząc pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Aliny Barszczewskiej-Krupa na temat: „Francja i Francuzi w pamiętnikach polskich emigrantów polistopadowych”. Od tego roku rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku asystenta a potem adiunkta w Katedrze Historii Polski XIX wieku. Pracę doktorską na temat „Prasa pozytywistów warszawskich wobec Żydów i kwestii żydowskiej” ukończyła w roku 2003 pod kierunkiem prof. dra hab. Stefana Pytlasa. W 2006 roku została ona opublikowana jako książka. Bierze aktywny udział w konferencjach, seminariach i różnego rodzaju spotkaniach naukowych. W latach 2007–2012 uczestniczyła w pracach naukowych w Międzynarodowym Zespole Badawczym „Historia – Mentalność – Tożsamość” prowadzonym pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Maternickiego (Rzeszów), prof. dr hab. Leonida Zaszkilniaka (Ukraina – Lwów), prof. dr hab. Rafała Stobieckiego (Łódź), prof. dr hab. Wojciecha Wrzoska (Poznań).
      W latach 2007–2011 podjęła studia na drugim kierunku - psychologii w ówczesnej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS). Ukończyła je uzyskaniem zawodowego tytułu magistra psychologii w roku 2011, pisząc pracę pod kierunkiem prof. dr hab. Lidii Cierpiałkowskiej.
      Będąc nauczycielem akademickim nabierała też doświadczenia zawodowego pracując w latach 2000–2003 jako nauczyciel historii w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym J. i J. Misiaków w Łodzi oraz w roku szkolnym 2004/2005 jako nauczyciel historii w języku francuskim w Publicznym Gimnazjum nr 46 w Łodzi. Przez kilka lat prowadziła kursy maturalne z historii dla kandydatów na studia wyższe organizowanych przez Uniwersytet Łódzki.
      Zdobywała też i wciąż pogłębia doświadczenia psychologiczne i psychoterapeutyczne. Ukończyła roczny Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie uprawniający do udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej (lata 2011–2012), była wolontariuszem w Poradni Leczenia Uzależnień w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, współprowadząc, obserwując grupy terapeutyczne oraz biorąc udział w spotkaniach klinicznych (2012–2013). Stale bierze udział w różnego rodzaju warsztatach doskonalących i rozwojowych organizowanych przez fundacje i instytucje państwowe oraz prywatne (Fundacja ETOH, Instytut Psychologii Zdrowia, Instytut Amity, Stowarzyszenie „U Źródła”).
      Tak w historii, jak i w psychologii koncentruje się nade wszystko na sposobie postrzegania i odbierania świata przez człowieka, jego przekonaniach, na sferze ludzkiej wyobraźni, mentalności, emocjonalności, sposobie budowania tożsamości w relacjach z innymi ludźmi.
      Naukowo, historycznie, w ostatnich latach zajmuje się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem społecznym i kulturalnym różnych środowisk inteligencji łódzkiej w XIX stuleciu, do I wojny światowej.


Wykaz publikacji dr Marzeny Iwańskiej

e-mail: m.iwanska@op.pl


szablony stron: www.atcsites.com